Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Login
Bookmarks

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη Lidl Ελλάς

Μήπως ταιριάζει το προφίλ σου σε κάποια από τις ανοιχτές θέσεις που έχουμε στη Lidl Ελλάς; Ψάξ' το!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ
Lidl Ελλάς - Πολιτική προστασίας δεδομένων

Όροι προστασίας δεδομένων

Προστασία δεδομένων στο team.lidl.gr

(Έκδοση 2.0, ενημέρωση 03/12/2020)

Όροι προστασίας δεδομένων

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να θεωρείτε την υλοποίηση της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας που έχει επίκεντρο τον πελάτη.

 

Οι ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σάς ενημερώνουν για το είδος και το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που αποδίδονται ή μπορούν να αποδοθούν άμεσα ή έμμεσα στο πρόσωπό σας. Η νομοθετική βάση της προστασίας των δεδομένων είναι ειδικότερα ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η λοιπή ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 

Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση

2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

3. Χρήση cookies και όμοιων τεχνολογιών για επεξεργασία των δεδομένων χρήσης

4. Επικοινωνία μέσω e-mail/τηλεφωνικών κλήσεων

5. Διαβίβαση σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες

6. Ενσωματωμένο περιεχόμενο

6.1 Βίντεο YouTube

6.2 Bing Maps

7. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

7.1 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

7.2 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

7.3 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

7.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

7.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

7.6 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

7.7 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

8. Υπεύθυνοι επικοινωνίας

8.1 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα ή πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για την προστασία δεδομένων

8.2 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων

9. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

 

1. Επισκόπηση

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα μας ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ της τερματικής συσκευής σας και του διακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ή για διαφήμιση στον φυλλομετρητή της τερματικής συσκευής σας. 

 

2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείτε και χωρίς ενέργεια δική σας

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
 • η ημερομηνία και η ώρα της εισόδου, 

 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, 

 • η ιστοσελίδα/εφαρμογή από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,
 • καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • διασφάλιση ομαλής δημιουργίας σύνδεσης,
 • διασφάλιση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Εφόσον έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του λεγόμενου γεωεντοπισμού στον φυλλομετρητή, το λειτουργικό σύστημα ή άλλες ρυθμίσεις της τερματικής συσκευής σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την τρέχουσα θέση σας (π.χ. την τοποθεσία των πιο κοντινών διαθέσιμων θέσεων εργασίας). Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Νομική βάση της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

3. Χρήση cookies και όμοιων τεχνολογιών για επεξεργασία των δεδομένων χρήσης

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Εμείς, η Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΚ 57022, Σίνδος χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας τα λεγόμενα cookies.

Η συγκατάθεσή σας αφορά τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης σε όλους τους (υπο-) τομείς της διεύθυνσης www.team.lidl.gr.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (laptop, tablet, smartphone κ.ά.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Σε ένα cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποκτούμε με άμεσο τρόπο γνώση της ταυτότητάς σας.

Η χρήση των cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης εξυπηρετεί –ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή των άλλων τεχνολογιών– τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνικά αναγκαία cookies: Πρόκειται για cookies και όμοιες μεθόδους χωρίς τη χρήση των οποίων δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (για την ορθή προβολή της ιστοσελίδας μας/των λειτουργιών που επιθυμείτε, για αποθήκευση της σύνδεσής σας στην περιοχή σύνδεσης).
 • Cookies προτιμήσεων: Με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ή συναγόμενες προτιμήσεις σας για άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε με βάση αυτές τις ρυθμίσεις να προβάλλουμε την ιστοσελίδα μας στην κατάλληλη για εσάς γλώσσα. Εκτός των άλλων, με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να σας προβάλλουμε προσφορές που ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.
 • Στατιστικά cookies: Αυτές οι τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να δημιουργούμε ανώνυμες στατιστικές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, μπορούμε για παράδειγμα να καθορίσουμε πώς να προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα την ιστοσελίδα μας στις συνήθειες των χρηστών.
 • Cookies εμπορικής προώθησης: Μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε κατάλληλο διαφημιστικό περιεχόμενο για εσάς με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας. Η συμπεριφορά χρήσης σας μπορεί επίσης να παρακολουθείται μέσω διαφόρων ιστοσελίδων, φυλλομετρητών ή τερματικών συσκευών με τη χρήση ενός αναγνωριστικού χρήστη (μοναδικό αναγνωριστικό).

Επισκόπηση πληροφοριών για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, τους χρόνους αποθήκευσης και τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους παρόχους θα βρείτε εδώ.

Στο πλαίσιο της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ανάλογα με τον σκοπό, υφίστανται επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων:

Τεχνικά αναγκαία cookies

 • Συγκατάθεση με τις προτιμήσεις cookie.

Cookies προτιμήσεων:

·    Ρυθμίσεις για βέλτιστη προβολή των χαρτών.
·    Εμφάνιση θέσεων εργασίας που προβλήθηκαν πρόσφατα.
·    Εμφάνιση θέσεων εργασίας που έχετε επισημάνει.

Στατιστικά cookies:

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή σας,
  • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
  • το referrer-URL (την προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
  • το hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
  • την ώρα υποβολής τους αιτήματος στον διακομιστή,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη και
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται η σύνδεση με το πρόσωπό σας.
 • Με βάση το αναγνωριστικό χρήστη εμείς δεν μπορούμε να προβούμε σε σύνδεση με το πρόσωπό σας.

Cookies εμπορικής προώθησης

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τη διεύθυνση IP,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη,
  • πιθανά προϊόντα ενδιαφέροντος,
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης). 
 • Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται η σύνδεση με το πρόσωπό σας.
 • Με βάση το αναγνωριστικό χρήστη εμείς δεν μπορούμε να προβούμε σε σύνδεση με το πρόσωπό σας. Κοινοποιούμε το αναγνωριστικό χρήστη και τα σχετικά προφίλ χρήσης σε τρίτους, αν είναι απαραίτητο, μέσω των παρόχων διαφημιστικών δικτύων.

Νομική βάση για τη χρήση cookies προτιμήσεων, στατιστικών cookies και cookies εμπορικής προώθησης αποτελεί η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Νομική βάση για τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας λόγω του έννομου συμφέροντός μας να καταστήσουμε την ιστοσελίδα και το εμφανιζόμενο περιεχόμενο πλήρως λειτουργικά.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε/να προσαρμόσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον. Απλώς κάνετε κλικ εδώ και καταχωρείτε την επιλογή σας. Αφαιρώντας τα αντίστοιχα σύμβολα «check» ανακαλείτε με εύκολο και απλό τρόπο τη συγκατάθεσή σας για τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων με χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως από τον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Οι πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατόπιν δικής μας εντολής ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται μέσω σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στους Όρους cookies ως πάροχοι ενεργούν για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Google LLC και τη Facebook Ireland Limited, τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κανόνα σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ, για λόγους στατιστικής μελέτης και εμπορικής προώθησης.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μπορείτε να βρείτε τη διάρκεια αποθήκευσης για τα cookies στην Πολιτική cookies. Αν στη στήλη «Λήξη» δηλώνεται η ένδειξη «μόνιμο», το cookie αποθηκεύεται μόνιμα έως ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση. Η διάρκεια αποθήκευσης του session storage (αποθήκευση συνεδρίας) περιορίζεται στην εκάστοτε συνεδρία και λήγει με το κλείσιμο του φυλλομετρητή.

 

4. Επικοινωνία μέσω e-mail/τηλεφωνικών κλήσεων

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Είναι αυτονόητο ότι επεξεργαζόμαστε με εμπιστευτικότητα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε μέσω e-mail ή τηλεφωνικής συνομιλίας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει από τον σκοπό της απάντησης στα αιτήματά σας και, ενδεχομένως, επίλυσης τυχόν υφιστάμενων προβλημάτων, προκειμένου με τον τρόπο αυτόν να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ικανοποίησή σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών

Κατά κανόνα αποκλείεται η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση μπορούν εκτελούντες την επεξεργασία να επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή μας. Αυτοί επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο αιτημάτων (προτάσεις, έπαινος ή κριτική) μέσω e-mail ή τηλεφωνικών κλήσεων, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται από εμάς το αργότερο εντός 3 μηνών από την τελική απάντησή μας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κατά κανόνα δεν προκύπτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τις απαντήσεις σας μετά από 3 μήνες. Όταν διεκδικείτε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων (βλ. παρακάτω), τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για 3 χρόνια μετά την τελική απάντηση ως απόδειξη ότι σας έχουμε παράσχει ολοκληρωμένες πληροφορίες και ότι τηρούνται οι νομικές απαιτήσεις.

5. Διαβίβαση σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τα στοιχεία που δίδονται στην περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας δεδομένων για τους αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των χωρών αυτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (σημείο 9).

 

6. Ενσωματωμένο περιεχόμενο
6.1 Βίντεο YouTube

Ενσωματώσαμε βίντεο του YouTube στη διαδικτυακή προσφορά μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να προβληθούν απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώθηκαν με «διευρυμένη μέθοδο προστασίας δεδομένων» με την έννοια ότι δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας ως χρήστη στο YouTube εφόσον δεν προβάλλετε κάποιο βίντεο. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόλις προβάλλετε τα βίντεο. Δεν ασκούμε επιρροή στην εν λόγω διαβίβαση των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων μέσω του YouTube, που πραγματοποιείται σε διακομιστές στις ΗΠΑ, μπορείτε να λάβετε από τη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Διεύθυνση και επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=el .

 

6.2 Bing Maps

Στην ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβάλλουμε σε εσάς διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην ιστοσελίδα και να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τη λειτουργία χαρτών για να εντοπίσετε προσφορές θέσεων εργασίας κοντά στην περιοχή σας.

Το Bing Maps χρησιμοποιείται για καλύτερη παρουσίαση των προσφορών μας στο διαδίκτυο και για πιο εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο πάροχος του Bing Maps, Microsoft Corporation, λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση των λειτουργιών του Bing Maps στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας απαιτείται η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Κατά κανόνα η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ.

Εμείς δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το Bing Maps μπορείτε να λάβετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Διεύθυνση και επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου του Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ, https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement

7. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων
7.1 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

7.2 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

7.3 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εφόσον έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ότι απαιτείτε και από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

7.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

7.6 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης (βλ. συγκεκριμένα σημείο 3), έχουμε υποχρέωση, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία.

7.7 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.dpa.gr/.

8. Υπεύθυνοι επικοινωνίας  
8.1 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα ή πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας για την προστασία δεδομένων

Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εδώ:

8.2 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. (βλ. σημείο 9).

9. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος)
(«Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα team.lidl.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ή στο dataprotection@lidl.gr.